Kuvagalleria
Maalauksia
Piirroksia
Kuvanveistoa
Printtimainontaa
Websuunnittelua
Omaa kuvaa

Graafisen suunnittelun ensioppeja
sain Kankaanpään taidekoulusta,
jonka jälkeen kuvankäsittely ja mo-
nenlainen markkinointia sivuava työ
on muotoutunut yhdeksi harrastuk-
seksi. Ohjelmistoja opettelin itsekseni, sam-
oin alkoivat yritysmaailman pelisäännöt hah-
mottua mielessä kantapään kautta. Pikkuhiljaa on galleriaan kertynyt laajempia projekteja, jois-
sa mieltä aina kiehtoo haaste oivaltaa kyseisen alan ongelmat ja vahvuudet. Ehkä palkitsevinta työtä on pienten yritysten markki-
nointi, missä suunnittelijan
työ on auttaa yrittäjää löy-
tämään oma imagonsa
kuluttajan
silmin.


Tuntsa_ExCider_kätilöluento_julisteita_logoja